YRKESINTRODUKTION

EJ ATT FÖRVÄXLA MED VÅR ORDINARIE ELEKTRIKERUTBILDNING

Vår yrkesintroduktion är en utbildning för dig som saknar något grundskolebetyg som är behörighetsgrundande till de nationella programmen på gymnasiet eller som behöver gå en utbildning med mindre teori och mer praktik. Den kan också fungera som en PRIV, att du läser upp dina grundskolebetyg för att sen kunna söka in på ett vanligt nationellt program. På yrkesintroduktionen tar vi i första hand emot elever med diagnosen Aspergers syndrom, ADHD både med hyperaktivitet och med i huvudsak koncentrationsproblem (den gamla diagnosen ADD) eller närliggande diagnoser då vi har ett arbetssätt som gynnar dessa elever.

VI HAR...

 • Små grupper. Som mest 12 elever när det är praktiskt arbete samt halvgrupp eller ännu mindre grupper vid kärnämnen och teori
 • Tydlig struktur
 • Korta teoripass om ca 45 minuter
 • Inga håltimmar
 • Traditionell lärarledd undervisning. Läraren har genomgång inför alla praktiska moment
 • Möjlighet att göra prov/tester muntligt
 • Möjlighet till individuella genomgångar inför olika moment i yrkeskurserna
 • Olika hjälpmedel och resurser samt vana av att arbeta med elever som har ADHD och närliggande diagnoser
 • Praktik på företag 3-4 dagar/vecka i åk 3

VAD ERBJUDER VI DIG?

 • I årskurs 1 läser du upp betygen i de kärnämnen du inte fick från grundskolan och läser en el-kurs som ligger till grund för BB1-behörigheten, se informationsblad. Denna kurs är viktig för att du lättare ska klara av din praktiktid. 

 • I årskurs 2 börjar du läsa de obligatoriska gymnasiegemensamma ämnena: svenska, matematik, samt en el-kurs.

 • I årskurs 3 läser du engelska och samhällskunskap och de flesta har praktik 3-4 dagar i veckan.

EFTER AVSLUTAD UTBILDNING

Efter avslutad utbildning kommer man att ha goda möjligheter till anställning på olika företag med de kunskaper man fått från vår skola. Däremot bör man veta att vårt program inte är ett nationellt program så man får inte el-certifikatet med vår utbildning. Skulle man senare i livet vilja studera vidare på högskola så kommer det kräva att man läser till kurser på KomVux eller liknande.

Exempel på arbetsområden efter avslutad utbildning på vår yrkesintroduktion är följande:

 • Elektriker (på icke EIO anslutna elföretag då EIO kräver fler yrkeskurser samt ämnesgemensamma kurser än det du kommer att läsa hos oss)
 • Inbrottslarm
 • Antenninstallationer, kabel TV-nät
 • Inbrottslarm, passersystem & övervakning
 • Datanätsinstallationer
 • Service vitvaror

Läs en mer utförlig beskrivning av vår utbildning samt arbetssätt och ​titta på studieplanen i informationsbladet.

Så här söker du till yrkesintroduktionen

Alla som söker vår utbildning skall komma göra ett personlig besök på skolan. Då är man här under en timme, utför ett praktiskt moment och har ett personligt möte med en av våra lärare. Om ni vill ansöka till skolan, ska ni först maila in uppgifter som vi behöver för att kunna ha ett bra underlag inför mötet. Uppgifterna som vi behöver står listade nedan.

DESSA UPPGIFTER BEHÖVER SKOLAN INFÖR BESÖKET

 • Elevs namn, adress, personnummer, telefon.
 • Elevens hemkommun.
 • Vårdnadshavares namn, adress, telefon.
 • Tidigare skolas namn, kontaktperson, telefon.
 • Behovsbeskrivning (tidigare resurser, stöd, diagnos)
 • Om du/ni tror att någon av följande grundskolekurser
  ​kommer att bli betyget F (matematik, engelska eller svenska).
 • Uppgifter om hur många år eleven har gått i svensk skola.

Samla uppgifterna och maila till: 
kenneth.bistrom@elektrikergymnasiet.se

Välkomna!