Gymnasieundersökning 2022

Vad tycker gymnasieelever i år 2 om sina skolor och utbildningar? Varje år genomförs en webbenkät på gymnasiet där eleverna i år 2 får svara på frågor kring trivsel, trygghet och lärande på programnivå. Enkäten utgår från läroplanens målområden och mäter elevernas upplevelse av utbildningen.

www.gymnasieantagningen.storsthlm.se/elevenkater/

Fler inlägg

Vissa är snabba

Bättre tidigt än sent Mössförsäljarna gästade skolan ovanligt tidigt i år. Många av årets studenter har redan bokat i sin mössa. Vi vill dock upplysa

Elev spelar biljard

Nu kör vi…

Årliga biljardturneringen igång Nu har vi dragit igång biljardturneringen, ett par matcher i cupen har redan avverkats, till någras förtjusning är favorittippade Lag ”Micke och