ELEKTRIKERYRKET

Att arbeta som elektriker

installationselektriker

Som installationselektriker drar man in ledningar och installerar elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. Det är ett rörligt arbete. På nybyggen lägger man ut rör som gjuts in i betongkonstruktionen, monterar in elcentraler där elströmmen ska tas emot och sätter upp kabelstegar och drar kablar. De drar ledningar i rören, sätter upp strömbrytare och vägguttag och monterar upp belysning. Dessutom drar man fram ström till fläktar, värmeanläggningar och belysning och ansluter kylskåp och spisar. Om man arbetar med ombyggnad ingår det att ta bort gamla ledningar. Till hjälp i arbetet har man ritningar och scheman som måste följas noga.

serviceelektriker

​Som serviceelektriker arbetar man med felsökning och reparation av elektriska anläggningar. Kunderna kan vara privatpersoner eller kontor och industrier. Vid felsökning har man ritningar och beskrivningar som underlag och mäter med olika mätinstrument. Där även det ingår att göra kompletterande installationer som är av mindre omfattning, till exempel sätta upp elcentraler, dra kabel, montera strömbrytare och installera kylskåp och andra hushållsmaskiner. Som serviceelektriker åker man i allmänhet ut till kunderna, oftast ensam, i en servicebil med mätinstrument, verktyg och reservdelar. Det innebär att man som elektriker kan behöva ha körkort. Då man har en hel del kontakt med kunder bör man vara något serviceinriktad.

Installations- och serviceelektriker är anställda i installationsföretag. De arbetar vanligen dagtid. Arbetar man i ett litet installationsföretag får man ofta göra bredare uppgifter och kanske också installera datanät, kabel-TV och liknande. Då måste man även ha kunskaper i kommunikationselektronik. På stora installationsföretag är man mer specialiserad.

Framtid

För närvarande är det brist på elektriker i främst storstadsregionerna. Arbetsmöjligheterna för elektriker inom byggbranschen kommer troligen vara ganska bra de närmaste åren. Industrins investeringar kommer troligen att öka så småningom och därmed ökar troligen också efterfrågan på elektriker. En del elektriker kommer också att gå i pension inom en fem-femtonårsperiod vilket innebär att nya behöver rekryteras. Elektriker som arbetar med service, underhåll och reparationer kommer alltid att behövas. Det behövs också elektriker som arbetar med energibesparing och energieffektivisering.

Lön

Genomsnittslönen för installationselektriker är cirka 33 300 kr, med ackordstillägg och andra förmåner kan slutlönen bli betydligt högre. Du kan läsa mer om detta på arbetsförmedlingens hemsida, klicka på länken nedan.