EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

Skolans pedagogiska förhållningssätt

Vi kommer att använda oss av två för skolan framtagna pedagogiska metoder: ​träningspedagogiken och förmågornas pedagogik.

TRÄNINGSPEDAGOGIKEN

Träningspedagogiken använder vi oss av när vi förmedlar elyrkets kunskapsinnehåll. Skolverket tar fram kursinnehåll för elyrket, vilket vi förmedlar till er elever genom att först instruera/teoretisera momentet. Därefter får Du praktisera momentet. Slutligen skall Du reflektera (oftast muntligt) över dina nya kunskaper. För att befästa de nya kunskaperna så får Du repetera momentet tills Du har blivit mer förtrogen(van) med den nya kunskapen. Denna metod utförs enskilt och även tillsammans med andra elever i grupp, för att Du skall få öva dig i att samarbeta.

1

Teori/instruktion

2

Praktisera

3

Reflektera

4

Träna

Du kommer att träna momentet flera gånger under utbildningen. Praktisera, reflektera och repetera.

Så här kan en praktisk övning gå till

Steg 1: Teori

Läraren visar/förklarar/instruerar hur man utför en viss installation.

Lärare och elever vid whiteboard undervisning ellära

Steg 2: Praktisera

Du utför övningen utifrån den teori/instruktion som Du tagit del av.

Elev arbetar med el

Steg 3: Reflektera

Du förklarar för läraren och dig själv hur Du tänkte vid utförandet av kursmomentet.

Lärare och elever samarbetar elskåp

Steg 4: Träna

Du kommer att träna momentet flera gånger under utbildningen, för att bli mer van med att kunna utföra övningen. 

Elever arbetar med el

FÖRMÅGORNAS PEDAGOGIK

Förmågornas pedagogik använder vi oss av för att stärka dina olika förmågor. Dessa förmågor är dina personliga verktyg för att kunna ta till sig yrkeskunskaper och fungera i arbetslivet. Att träna upp och fokusera på dina styrkor och svagheter kommer även att hjälpa dig till att kunna klara dig bättre ute i samhället. Dessa förmågor gås igenom vid de återkommande utvecklingssamtalen. Några av de förmågor vi menar är nedanstående.

Förmåga att kunna

Dessa förmågor anser vi också vara kunskaper och redskap för att lära sig momenten i yrket. När Du slutar hos oss och kommer ut i arbetslivet ska du inte bara kunna utföra elarbeten, utan Du måste också kunna umgås med dina arbetskamrater och lösa problem tillsammans med andra. Förmågorna är också integrerade med de olika kursmoment som Du skall ta del av enligt läroplanen och skall således också ingå vid betygssättningen.

Poängplan

Se en full översikt över alla ämnen och poäng.

Praktik / APL

Läs mer om hur din praktik kommer att vara.

Yrkesintroduktion

Läs mer om yrkesintroduktionsstudier hos oss.

Elektrikeryrket

Läs mer om vad du kan komma att jobba med, lönenivå med mera.

Personal

Se vilka som kommer vara dina lärare och de andra som jobbar på skolan.