OBS! Ej att förväxla med vår ordinarie elektriker-utbildning


Yrkesintroduktion

Vår yrkesintroduktion är en utbildning för dig som saknar något grundskolebetyg som är behörighetsgrundande till de nationella programmen på gymnasiet eller som behöver gå en utbildning med mindre teori och mer praktik. Den kan också fungera som en PRIV, att du läser upp dina grundskolebetyg för att sen kunna söka in på ett vanligt nationellt program. På yrkesintroduktionen tar vi i första hand emot elever med diagnosen Aspergers syndrom, ADHD både med hyperaktivitet och med i huvudsak koncentrationsproblem (den gamla diagnosen ADD) eller närliggande diagnoser då vi har ett arbetssätt som gynnar dessa elever.

Vi har:

Vad erbjuder vi dig?

Efter avslutad utbildning kommer man att ha goda möjligheter till anställning på olika företag med de kunskaper man fått från vår skola. Däremot bör man veta att vårt program inte är ett nationellt program så man får inte el-certifikatet med vår utbildning. Skulle man senare i livet vilja studera vidare på högskola så kommer det kräva att man läser till kurser på KomVux eller liknande.

Exempel på arbetsområden efter avslutad utbildning på vår yrkesintroduktion är följande:

Läs en mer utförlig beskrivning av vår utbildning och arbetssätt och titta på studieplanen i informationsbladet!

Ladda ner informationsblad

Ansökan sker direkt till skolan via ulf.friman@elektrikergymnasiet.se

Dessa uppgifter behövs till ansökan

Inbjudan