Utbildningen

Vi kommer att använda oss av två för skolan framtagna pedagogiska metoder.

Träningspedagogiken använder vi oss av när vi förmedlar elyrkets kunskapsinnehåll. Skolverket tar fram kursinnehåll för elyrket, vilket vi förmedlar till er elever genom att först instruera/teoretisera momentet. Därefter får Du praktisera momentet. Slutligen skall Du reflektera (oftast muntligt) över dina nya kunskaper. För att befästa de nya kunskaperna så får Du repetera momentet tills Du har blivit mer förtrogen(van) med den nya kunskapen. Denna metod utförs enskilt och även tillsammans med andra elever i grupp, för att Du skall få öva dig i att samarbeta.

Teori/instruktion – Praktik – Reflektera – Träna – Praktisera – Reflektera – osv

Exempel:

Förmågornas pedagogik använder vi oss av för att stärka dina olika förmågor. Dessa förmågor är dina personliga verktyg för att kunna ta till sig yrkeskunskaper och fungera i arbetslivet. Att träna upp och fokusera på dina styrkor och svagheter kommer även att hjälpa dig till att kunna klara dig bättre ute i samhället. Dessa förmågor gås igenom vid de återkommande utvecklingssamtalen. Några av de förmågor vi menar är nedanstående.

Förmåga att kunna:

Dessa förmågor anser vi också vara kunskaper och redskap för att lära sig momenten i yrket. När Du slutar hos oss och kommer ut i arbetslivet ska du inte bara kunna utföra elarbeten, utan Du måste också kunna umgås med dina arbetskamrater och lösa problem tillsammans med andra. Förmågorna är också integrerade med de olika kursmoment som Du skall ta del av enligt läroplanen och skall således också ingå vid betygssättningen.