Om skolan

Vi garanterar att du får en elektrikerutbildning.
På en del skolor får man söka inriktning efter sitt första år, då kan betygen avgöra om man kommer in på sitt val. Eftersom vi endast har inriktningen elteknik (elektriker) är detta inget problem hos oss. Vi använder oss av traditionell lärarledd undervisning, vilket betyder att vi varierar teori med praktik.

Vi följer ett nationellt program. De flesta av våra lärare är behöriga yrkeslärare med många års erfarenhet som elektriker och även som lärare. Tre av lärarna har även arbetat som kvalitetsexaminatorer i Stockholms stad, där de examinerat skolor och andra enheter inom staden, under ett flertal år.

År 1 kommer du mest att läsa karaktärsämnen (el-ämnen) med mycket praktik inne på skolan. Vi vet att man efter nio år i grundskola kan vara lite trött på pluggande och ser fram emot något nytt. Då är det skönt att lägga tunga pluggämnen åt sidan ett tag.

År 2 fortsätter du att läsa karaktärsämnen samtidigt som du börjar läsa mer gymnasiegemensamma ämnen (kärnämnen).

År 3 börjar du din praktik (APL) på ett elföretag tre dagar i veckan. Övriga två dagar läser du gymnasiegemensamma ämnen.

Läxor har vi en speciell tanke om. När vi lärare slutar våra jobb vill vi inte sitta hemma och jobba halva kvällen. Vi vill koppla av, ladda våra batterier för att kunna göra ett bra jobb på dagen. Vi tror att detta även gäller er elever. Vår tanke är att om du följer undervisningen och jobbar på lektionerna så skall du klara dina uppgifter. Om du inte hinner med så har vi lärarledd studietid där du kan jobba ikapp och få individuellt stöd om du behöver. Självklart kan du behöva repetera hemma inför prov och liknande, framför allt om du är ute efter högre betyg.

Vi följer RÖDA, som står för Respekt, Öppenhet, Demokrati och Ansvar. Vi vill ha ett öppet och demokratiskt klimat på skolan där vi respekterar varandra och där alla tar ett personligt ansvar. Vi jobbar aktivt och målinriktat på att det ska vara en trevlig stämning i klassen där ingen känner sig utanför.