Praktikinformation HT17

Elever från klass 3E kommer att ha praktik på måndag, tisdag samt onsdag

Elever från klass 3F kommer att ha praktik på onsdag, torsdag samt fredag

Vill företaget ha fler elever kan det vara bra att ta dem från båda klasser, då täcker man upp hela veckor. För att inte det skall bli dubbla antalet på onsdagar, så delar vi in klasserna i jämna och ojämna veckor (3E jämna veckor och 3F ojämna veckor)

Praktikperioden startar den 21 augusti för 3E

Praktikperioden startar den 23 augusti för 3F

Praktikperiod HT-17 blir V34 till och med V51 (Höstlov V44)

Praktikperiod VT-18 blir V2 till och med V22 (Sportlov V9, Påsklov V15)

Schema 3E - Html
Schema 3E - Microsoft Excel

Schema 3F - Html
Schema 3F - Microsoft Excel

Kalendarium - Html
Kalendarium - Microsoft Excel

Tidrapport - PDF

Tidrapport Yrkesintro - Microsoft Word

CV inför APU - Microsoft Excel

Programrådsträffar/ Handledarträffar - Microsoft Word

Handledarens utvärdering av elev - Microsoft Word

Folder för praktik - Microsoft Word

Gymnasiearbete - Microsoft Word