Elektrikeryrket

Som installationselektriker drar du in ledningar och installerar elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. Det är ett rörligt arbete. På nybyggen lägger du ut rör som gjuts in i betongkonstruktionen, monterar in elcentraler där elströmmen ska tas emot och sätter upp kabelstegar och drar kablar. Du drar ledningar i rören, sätter upp strömbrytare och vägguttag och monterar upp belysning. Du drar också fram ström till fläktar, värmeanläggningar och belysning och ansluter kylskåp och spisar. Arbetar du med ombyggnad ingår att ta bort gamla ledningar. Till din hjälp i arbetet har du ritningar och scheman som du måste följa noga.

Som serviceelektriker arbetar du med felsökning och reparation av elektriska anläggningar. Kunderna kan vara privatpersoner eller kontor och industrier. När du felsöker har du ritningar och beskrivningar som underlag och du mäter med olika mätinstrument. Du kan också göra kompletterande installationer som är av mindre omfattning, till exempel sätta upp elcentraler, dra kabel, montera strömbrytare och installera kylskåp och andra hushållsmaskiner. Som serviceelektriker åker du i allmänhet ut till kunderna, oftast ensam, i en servicebil där du har mätinstrument, verktyg och reservdelar. Det innebär att du behöver ha körkort. Eftersom du har en hel del kontakt med kunder bör du vara serviceinriktad. Installations- och serviceelektriker är anställda i installationsföretag. De arbetar vanligen dagtid. Arbetar du i ett litet installationsföretag får du ofta göra bredare uppgifter och kanske också installera datanät, kabel-TV och liknande. Då måste du också ha kunskaper i kommunikationselektronik. På stora installationsföretag är du mer specialiserad. Läs också beskrivningen av Kommunikationselektriker.

Framtid
För närvarande är det brist på elektriker i främst storstadsregionerna. Arbetsmöjligheterna för elektriker inom byggbranschen kommer troligen vara ganska bra de närmaste åren. Industrins investeringar kommer troligen att öka så småningom och därmed ökar troligen också efterfrågan på elektriker. En del elektriker kommer också att gå i pension inom en fem-femtonårsperiod vilket innebär att nya behöver rekryteras.

Elektriker som arbetar med service, underhåll och reparationer kommer alltid att behövas. Det behövs också elektriker som arbetar med energibesparing och energieffektivisering.

Lön
Genomsnittslönen för installationselektriker är cirka 32 000 kr i månaden. Med ackordstillägg är den totala genomsnittslönen cirka 35 000 kr. Genomsnittslönen för servicelektriker är cirka 33 000 kr i månaden. (år 2016)

Detta är en sammanfattning av informationen som finns på arbetsförmedlingens hemsida.
Du kan läsa hela den på www.ams.se

Besök ECY för mer information om yrket

Film om yrket