Hitta och jämför gymnasieskolor
Brukarundersökningen utförd på uppdrag av utbildningsförvaltningen 2012 - 2016 sammanställd av Elektrikergymnasiet. Gymnasieskolorna nedan är de skolor som var med. Genom åren kan skolor ha tillkommit eller utgått ur undersökningen. Informationen är hämtad från www.stockholm.se "hitta och jämför gymnasieskolor".
Bara de gymnasieskolor som ligger över snittet i Stockholms län är med.
Undersökningen bestod av 22 frågor som berör elevernas skolsituation. Besvarande elever gick i årskurs 2 på skolan.
Det som redovisas är elever som är positiva till frågan/påståendet:
Jag kan rekommendera min skola till andra elever.Max 100 Max 100 Max 100 Max 100 Max 100 Regi
    Året då undersökningen genomfördes 2012 2013 2014 2015 2016 Kommunal Fristående
                   
1   Elektrikergymnasiet 100 98 93 98 95   x
2   Stockholms Estetiska gymnasium 94 85 87 91 95   x
3   Viktor Rydberg gymnasium Jarlaplan 91 92 94 93 92   x
4   Viktor Rydberg gymnasium Odenplan 87 78 87 93 91   x
5   Kristofferskolans gymnasium         89   x
6   Gymnasieskolan Metapontum         88   x
7   Lilla Akademien Musikgymnasium         88   x
8   Nordiska Musikgymnasiet         88   x
9   Blackebergs gymnasium 92 92 88 84 88 x  
10   Stockholms Science and Innovation School         87 x  
11   Campus Manilla Gymnasium         85   x
12   Globala gymnasiet 97 96 87 83 85 x  
13   Kungsholmens gymnasium - Sthlms musikgymnasium 87 93 92 89 82 x  
14   Kungstensgymnasiet 89 59 77 83 82   x
15   Franska skolans gymnasium 87 90 81 79 81   x
16   ISSR   81 81   81 x  
17   Teknik & service gymnasiet (2013 Industritekniska) 100 91 100 91 80   x
18   Djurgymnasiet 91 84 79 82 80   x
19   Refis Rörentreprenörernas friskola i Stockholm 79 85 63 62 80   x
20   Östra Reals gymnasium 74 76 74 70 79 x  
21   Gymnasieskolan Futurum         77   x
22   Kulturama Gymnasium         77   x
23   Kungliga Svenska balettskolan         77 x  
24   Södra Latins gymnasium 83 84 79 70 77 x  
25   Stockholms Internationella restaurangskola         76   x
26   Realgymnasiet         74   x
27   Stockholms hotell- och restaurangskola 71 79 70 78 73 x  
28   Internationella Kunskapsgymnasiet         73   x
29   Stockholms transport- och fordonsgymnasium 75 78 80 87 72 x  
30   Bernadottegymnasiet 84 80 88 85 72 x  
31   Fryshusets gymnasium   71 63 67 72   x
32   Stockholms län Stockholm (snitt) 70 78 72 69 71    
                   
    Skolor med El-program,  INRIKTNING ELTEKNIK              
1   Elektrikergymnasiet                  42/44 besvarade enkäten 100 98 93 98 95   x
2   Praktiska Stockholm, Bromma  10/11 besvarade enkäten         67   x
3   Praktiska Stockholm, Liljeh.      10/11 besvarade enkäten         67   x
4   Thorildsplans gymnasium          35/45 besvarade enkäten 29   30 62 60 x  
5   Säkerhetsgymnasiet                 34/48 besvarade enkäten       93 53   x
6   S:t Eriks gymnasium                48/59 besvarade enkäten 56 54 49 59 47 x  
7   Yrkesgymnasiet Stockholm             x
Källa: Stockholms stads brukarundersökning: 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016