Bilder

Bilder från skolan
       
         
Bilder från tävlingen ECY-cup som elever från olika elprogram kan delta i
 
         
Bilder från elektrikens vardag
         
Bilder från dans med Djurgymnasiet