Ansökan eller byte till skolan

Välj mellan följande alternativ:

Alternativ 1: (ej byte)
Ansökan till Åk 1, inom Stockholms Län

Du söker till Elektrikergymnasiet via din hemkommuns intagningsenhet.
Följ deras tider och anvisningar.

Läs mer på www.gymnasieintagning.se

Om du har fått inloggningskonto enligt ovan, så ska du använda det och inte alternativ 2.

Alternativ 2: (ej byte)
Ansökan till Åk 1, utanför Stockholms Län

Du söker direkt till oss via vår ansökningsblankett.
Skriv ut och fyll i blanketten.

Hämta ansökningsblanketten (Microsoft Word doc, 34 kb)

Vänsterklicka för att öppna dokumentet direkt i webbläsaren, högerklicka för att spara dokumentet på din dator.

Dina senaste betyg skall bifogas. Den ifyllda (och undertecknade) ansökningsblanketten och betygen skickar du till oss enligt adress nedan. Vi förmedlar din ansökan till din hemkommuns intagningsenhet.

Alternativ 3: Byte
Ansökan om byte från annan gymnasieskola

Du kan även byta från en annan gymnasieskola till Elektrikergymnasiet.
Fyll i ansökningsblanketten avsedd för byte av skola och skicka den sedan till oss.
Efter att vi behandlat din ansökan, får du ett besked.

När du har fått besked, skall du sedan meddela din nuvarande skola om studieavbrott. Detta gör du hos skolans studie- och yrkesvägledare eller motsvarande. Skriv ut och fyll i blanketten.

Hämta ansökningsblanketten (Microsoft Word doc, 34 kb)

Vänsterklicka för att öppna dokumentet direkt i webbläsaren, högerklicka för att spara dokumentet på din dator.

Ansökningsblanketten skickas till:

Elektrikergymnasiet
Radiusbacken 9
126 29 Hägersten

Att du tidigare sökt till ett annat gymnasium har ingen betydelse. Du kan när som helst ändra din ansökan fram till den slutliga antagningen som görs på dina slutbetyg från årskurs nio.

Behöver du mer information?
E-posta till info@elektrikergymnasiet.se eller slå en signal på telefon 08-447 46 50.